Разное

Как написать программу в паскале abc: Первая программа в Паскаль

Содержание

Proqram təminatı

İnformatika dərsləri üçün faydalı proqram təminatı
 

WinRAR proqramı. Arxiv açmaq və arxiv yaratmaq üçün yaxşı vasitə

   WinRAR 32-bitlik

  WinRAR 64-bitlik


 

Zoom proqramı. Onlayn dərslər və videokonfranslar təşkil etmək üçün əla vasitə

   Zoom 


 

FAR Manager proqramı. Onun vasitəsilə fleş-yadaşda olan gizli fayl və qovluqları bərpa etmək olar.

 FAR Manager


 

ALPlogo proqramlaşdırma mühiti 5-ci, 6-ci və 7-ci sinif «İnformatika”  dərsliklərinə əlavə edilmişdir.

Proqram üç dili dəstəkləyir. LOGO proqramlaşdırma dilindən istifadə edib, Bağaya komandalar verməklə, iş sahəsində maraqlı təsvirlər yaratmaq mümkündür. Proqramının son versiyasını buradan yükləyə biərsiniz. Əgər sizin kompüterinizdə arxiv açan proqram yoxdursa, onda arxivator proqramı (məsələn, WinRAR) yükləyin və kompüterinizə əvvəlcədən quraşdırın. WinRAR proqramı bu səhifədən yükləyə bilərsiniz.

  ALPLogo 3.3.1 (SON VERSİYA, 2020)

  ALPLogo 3.3   

  ALPLogodan çalışmalar  Hazırlayıb Çinarə Bayramova və Etibar Süleymanov


Activİnspire proqramı Promethean interaktiv lövhəni istifadə etmək üçündür.

   Activİnspire


PYTHON proqramlaşdırma mühiti

Python proqramlaşdırma mühiti informatika dərslərin 8-9 siniflərində tədris olunur.

   Python 3.8  

 Python 3.11


3D qrafik redaktor SketchUp

3D ölçülü modellərin hazırlanması üçün istifadə edilən  proqram

   Google SketchUp 8 

SketchUp 15  32-bitlik sistem üçün

 SketchUp 15  64-bitlik sistem üçün


PASCAL proqramlaşdırma mühiti

WINDOWS 7 üçün

  Pascal ABC (32 bitlik sisitem üçün)

  Turbo Pascal  (64 bitlik sistem üçün)

WINDOWS XP üçün


    Borland Pascal


5-6 siniflərdə alqoritmlərə və proqramlaşdırmaya həvəs oyatmaq üçün çox yaxşı proqram. Proqramın pəncərəsində tısbağa icraçını hərəkət etdirmək üçün sadə  komandalar vermək lazımdır.
    LOGO 2
  Logo dilinə aid materialları


PAINT XP  Windows 7 və daha yüksək versiyalar üçün

     Paint XP


GAMELOGO — oyun formasında proqramlaşdırma. (Yükləyin)

OpenOffice.org proqramları (yükləyin)

Djvu formatlı elektron kitabları oxumaq üçün.
DJVU proqramı (yükləyin)

HTML -redaktor
htmlpad.exe (yükləmək)
 

RIOT proqramı. Şəkillərin ölçülərini optimizasiya edir.  

Lokal şəbəkəsi olan kompüter siniflərində tədrisi effektiv etmək üçün proqram
Netop.School. ver.4 (yükləmək)


Pulsuz  yayılan qrafik redaktor
Paint.net (yükləmək)

İbtidai siniflərdə İnformatika, Musiqi, Texnologiya, Rəsm dərslərində istifadə etmək üçün elektron resurs.
 
       İNFO-KO

Lazarus 0.9.30 yükləyə bilərsiniz.

«Stamina» adlı klaviatura trenajoru.Bu trenajor vasitəsilə klaviaturada gözüyumulu onbarmaqlı iş üsuluna yiyələnə bilərsiniz. (Yükləmək)

İntellektual oyun. Viktorinalarda istifadə etmək olar. Hazırlanıb Ağdam rayonu Quzanlı qəsəbə H.K.Əsgərov adına məktəbin şagirdi Əzimov Cəsarət tərəfindən. (Yükləmək)

Scribus-1.3.3-14  Sənədləri səhifələmək üçün proqram. QuarkxPress və İnDesign proqramları əvəz edə bilər. Unicode şriftlərdən istifadə edir. (Yükləmək)

Scilab — Matlab proqramının sərbəst yayılan analoqu. Riyazi və mühəndis hesablamaların aparılması üçündür.
(Yükləmək)

Abiword-2.8.6  Mətn redaktoru MS Word proqramın alternativ sərbəst yayılan variantı kimi yaradılıb. (Yükləmək)

Gnumeric — elektron cədvəllər yaratmaq və redaktə etmək üçün sərbəst yayılan proqram.
(Yükləmək)

İnkscape sərbəst yayılan vektor qrafikasının yaradılması və redaktəsi üçün proqram. Corel Drow proqramını əvəz edə bilər. (Yükləmək)

Maxima proqramı. Sərbəst yayılan bu proqram vasitəsilə düstürlarda analitik hesablamaları aparmaq olar. (Yükləmək)

GIMP. Sərbəst yayılan rastr qrafik redaktor. (Yükləmək)

C C++ üçün proqramlaşdırma mühiti
(Yükləmək)

VirtualDub — sərbəst yayılan videoredaktorlardan biridir. Videonun formatını dəyişmək, kəsmək, hissələrdən yeni film yaratmaq mümkündür.
(Yükləmək).

OOo4Kids — 7-12 yaşlı uşaqlar üçün OpenOffice əsasında hazırlanmış və daha sadə olan ofis paketidir.

     OOo4Kids_1.3


«Настройщик» proqramı. Bu proqram vasitəsilə kompüterdə müxtəlif məntiqi disklərə yolu bağlamaq olur. Proqram müəllimlərə informatika kabinetində faydalı ola bilər.

  «Настройщик»

  Şagirdlərin biliyini yoxlayan kompüterin hissələrinə aid
trenajor.  Hazırlayıb İcbəndiyar Əhədov
 

функций | Документация Kotlin

Функции Kotlin объявляются с использованием ключевого слова fun :

fun double(x: Int): Int { возврат 2 * х }

Использование функции

Функции вызываются с использованием стандартного подхода:

val result = double(2)

Вызов функций-членов использует запись через точку:

Stream(). read() // создаем экземпляр класса Stream и call read()

Параметры

Параметры функции определены с использованием нотации Паскаля — имя : тип . Параметры разделяются запятыми, и каждый параметр должен быть явно введен:

fun powerOf(number: Int, exponent: Int): Int { /*…*/ }

Вы можете использовать запятую при объявлении функции параметры:

удовольствие powerOf( номер: инт, показатель степени: Int, // запятая в конце ) { /*…*/ }

Аргументы по умолчанию

Параметры функции могут иметь значения по умолчанию, которые используются при пропуске соответствующего аргумента. Это уменьшает количество перегрузок:

прикольно читать( б: массив байтов, выкл.: Int = 0, len: Int = b.size, ) { /*…*/ }

Значение по умолчанию устанавливается добавлением = к типу.

Переопределяющие методы всегда используют значения параметров базового метода по умолчанию. При переопределении метода, который имеет значения параметров по умолчанию, значения параметров по умолчанию должны быть исключены из подписи:

open class A { open fun foo(i: Int = 10) { /*…*/ } } класс Б: А () { override fun foo(i: Int) { /*…*/ } // Значение по умолчанию не разрешено. }

Если параметр по умолчанию предшествует параметру без значения по умолчанию, значение по умолчанию можно использовать только путем вызова функции с именованными аргументами:

fun foo( бар: Int = 0, баз: инт, ) { /*…*/ } foo(baz = 1) // Используется значение по умолчанию bar = 0

Если последним аргументом после параметров по умолчанию является лямбда, вы можете передать его либо как именованный аргумент, либо за скобками:

fun foo( бар: Int = 0, баз: Инт = 1, qux: () -> Единица измерения, ) { /*…*/ } foo(1) { println(«hello») } // Использует значение по умолчанию baz = 1 foo(qux = { println(«hello») }) // Используются оба значения по умолчанию bar = 0 и baz = 1 foo { println(«hello») } // Используются оба значения по умолчанию: bar = 0 и baz = 1

Именованные аргументы

Вы можете назвать один или несколько аргументов функции при ее вызове. Это может быть полезно, когда у функции много аргументов и трудно связать значение с аргументом, особенно если это логическое значение или значение null .

Когда вы используете именованные аргументы в вызове функции, вы можете свободно менять порядок, в котором они перечислены. Если вы хотите использовать их значения по умолчанию, вы можете просто вообще исключить эти аргументы.

Рассмотрим функция переформатирования() , которая имеет 4 аргумента со значениями по умолчанию.

весело переформатировать( ул: Строка, normalizeCase: Boolean = истина, upperCaseFirstLetter: Boolean = истина, разделитьByCamelHumps: Boolean = ложь, разделитель слов: символ = ‘ ‘, ) { /*…*/ }

При вызове этой функции вам не нужно называть все ее аргументы:

переформатировать( «Нить!», ЛОЖЬ, upperCaseFirstLetter = ложь, разделитьByCamelHumps = правда, ‘_’ )

Можно пропустить все со значениями по умолчанию:

переформатировать («Это длинная строка!»)

Вы также можете пропустить определенные аргументы со значениями по умолчанию, а не опускать их все. Однако после первого пропущенного аргумента вы должны назвать все последующие аргументы:

переформатировать(«Это короткая строка!», upperCaseFirstLetter = false, wordSeparator = ‘_’)

Вы можете передавать переменное количество аргументов ( vararg ) с именами, использующими оператор spread :

fun foo(vararg strings: String) { /*…*/ } foo(strings = *arrayOf(«a», «b», «c»))

При вызове функций Java на JVM нельзя использовать синтаксис именованных аргументов, поскольку байт-код Java не всегда сохраняет имена параметров функции.

Функции, возвращающие единицы измерения

Если функция не возвращает полезного значения, ее тип возвращаемого значения — Единица измерения . Unit — это тип, имеющий только одно значение — Unit . Это значение не обязательно возвращать явно:

fun printHello(name: String?): Unit { если (имя != ноль) println(«Здравствуйте, $имя») еще println(«Привет!») // `return Unit` или `return` необязательны }

Объявление типа возвращаемого значения Unit также является необязательным. Приведенный выше код эквивалентен:

fun printHello(name: String?) { … }

Функции с одним выражением

Когда функция возвращает одно выражение, фигурные скобки можно опустить, а тело указать после a = символ:

fun double(x: Int): Int = x * 2

Явное объявление возвращаемого типа является необязательным, если это может быть установлено компилятором:

fun double(x: Int) = x * 2

Явные возвращаемые типы

Функции с телом блока всегда должны явно указывать типы возвращаемых значений, если только они не предназначены для возврата Unit , в этом случае указание возвращаемого типа необязательный.

Kotlin не выводит возвращаемые типы для функций с блочными телами, потому что такие функции могут иметь сложный поток управления в теле, и тип возвращаемого значения будет неочевидным для читателя (а иногда даже для компилятора).

Переменное количество аргументов (varargs)

Параметр функции (обычно последний) можно пометить модификатором vararg :

fun asList(vararg ts: T): List { val результат = ArrayList() for (t in ts) // ts — это массив результат.добавить(т) вернуть результат }

В этом случае вы можете передать функции переменное количество аргументов:

val list = asList(1, 2, 3)

Внутри функции vararg -параметр типа T виден как массив T , как в примере выше, где переменная ts имеет тип Array .

Только один параметр может быть помечен как vararg . Если параметр vararg не является последним в списке, значения для последующих параметров могут быть переданы с использованием синтаксиса именованного аргумента или, если параметр имеет тип функции, путем передачи лямбда-выражения вне круглых скобок.

Когда вы вызываете vararg -функцию, вы можете передавать аргументы по отдельности, например asList(1, 2, 3) . Если у вас уже есть массив и вы хотите передать его содержимое в функцию, используйте оператор spread (перед массивом * ):

val a = arrayOf(1, 2, 3) val list = asList(-1, 0, *a, 4)

Если вы хотите передать массив примитивного типа в vararg , вам нужно преобразовать его в обычный (типизированный) массив с помощью toTypedArray() function:

val a = intArrayOf(1, 2, 3) // IntArray — массив примитивного типа val list = asList(-1, 0, *a.toTypedArray(), 4)

Инфиксная нотация

Функции, отмеченные ключевым словом инфиксная , также могут быть вызваны с использованием инфиксной нотации (без точки и скобок для вызов). Инфиксные функции должны соответствовать следующим требованиям:

 • Они должны быть функциями-членами или функциями расширения.

 • У них должен быть один параметр.

 • Параметр не должен принимать переменное количество аргументов и не должен иметь значения по умолчанию.

инфикс fun Int.shl(x: Int): Int { … } // вызов функции с использованием инфиксной записи 1 шл 2 // такой же как 1.shl(2)

Вызовы инфиксных функций имеют более низкий приоритет, чем арифметические операторы, приведение типов и оператор rangeTo . Следующие выражения эквивалентны:

 • 1 шл 2 + 3 эквивалентно 1 шл (2 + 3)

 • 0 до n * 2 эквивалентно 0 до (n * 2)

  4 5

  хз union ys as Set<*> эквивалентен xs union (ys as Set<*>)

С другой стороны, приоритет вызова инфиксной функции выше, чем у логических операторов && и || , это - и в -чеки и некоторые другие операторы. Эти выражения также эквивалентны:

Обратите внимание, что инфиксные функции всегда требуют указания как получателя, так и параметра. Когда вы вызываете метод текущего получателя с использованием инфиксной нотации, явно используйте this . Это необходимо для обеспечения однозначного синтаксического анализа.

класс MyStringCollection { infix fun add(s: String) { /*...*/ } забавная сборка () { это добавить "abc" // Правильно добавить("abc") // Правильно //добавляем "abc" // Неверно: должен быть указан получатель } }

Область действия функции

Функции Kotlin могут быть объявлены на верхнем уровне в файле, что означает, что вам не нужно создавать класс для хранения функции, что требуется в таких языках, как Java, C# и Scala ( определение верхнего уровня доступно, начиная с Scala 3). В дополнение к функциям верхнего уровня функции Kotlin также могут быть объявлены локально как функции-члены и функции расширения.

Локальные функции

Kotlin поддерживает локальные функции, которые являются функциями внутри других функций:

весело dfs (граф: график) { fun dfs (текущий: Vertex, посещенный: MutableSet) { если (!visited. add(current)) вернуть for (v в current.neighbours) dfs(v, посетил) } dfs(graph.vertices[0], HashSet()) }

Локальная функция может обращаться к локальным переменным внешних функций (замыкание). В приведенном выше случае посещенных может быть локальной переменной:

fun dfs(graph: Graph) { val посещено = HashSet() весело dfs (текущий: вершина) { если (!visited.add(current)) вернуть for (v в current.neighbours) dfs(v) } dfs (граф. вершины [0]) }

Функции-члены

Функция-член — это функция, определенная внутри класса или объекта:

class Sample { весело foo() { print("Foo") } }

Функции-члены вызываются с записью через точку:

Sample().foo() // создает экземпляр класса Sample и вызывает foo

Дополнительные сведения о классах и переопределяющих членах см. в разделе Классы и наследование.

Общие функции

Функции могут иметь общие параметры, которые указываются с помощью угловых скобок перед именем функции:

fun singletonList(item: T): List { /*. ..*/ }

Дополнительные сведения об универсальных функциях см. в разделе Универсальные функции.

Функции хвостовой рекурсии

Kotlin поддерживает стиль функционального программирования, известный как хвостовая рекурсия. Для некоторых алгоритмов, которые обычно используют циклы, вы можете вместо этого использовать рекурсивную функцию без риска переполнения стека. Когда функция помечена модификатором tailrec и соответствует требуемым формальным условиям, компилятор оптимизирует рекурсию, оставляя вместо нее быструю и эффективную версию, основанную на циклах:-15 tailrec fun findFixPoint(x: Double = 1.0): Double = if (Math.abs(x - Math.cos(x)) < eps) x else findFixPoint(Math.cos(x))

Этот код вычисляет фиксированную точку косинуса, которая является математической константой. Он просто вызывает Math.cos , начиная с 1.0 , пока результат не перестанет меняться, давая результат 0. 73

332151611 для указанной точности eps . Полученный код эквивалентен этому более традиционному стилю: 9-15 приватная забава findFixPoint(): Double { переменная х = 1,0 пока (правда) { знач y = Math.cos(x) если (Math.abs(x - y) < eps) вернуть x х = Math.cos (х) } }

Чтобы иметь право на модификатор tailrec , функция должна вызывать себя в качестве последней операции, которую она выполняет. Вы не можете использовать хвостовую рекурсию, когда после рекурсивного вызова есть больше кода, в пределах try / catch / finally блоков или при открытых функциях. В настоящее время хвостовая рекурсия поддерживается Kotlin для JVM и Kotlin/Native.

См. также :

 • Встроенные функции

 • Функции расширения

 • Функции высшего порядка и лямбда-выражения

Последнее изменение 9:00005

8 Апрель 2023 г.

Псевдонимы типов Функции высокого порядка и лямбда-выражения

Прогнозы номинаций на премию «Эмми» в 2023 году для каждой категории

ГБО

Разнообразие 9Раздел 0022 Awards Circuit содержит все новости о наградах и связанный с ними контент в течение года, в том числе: официальные прогнозы предстоящих церемоний вручения премий «Оскар», «Эмми», «Грэмми» и «Тони», подготовленные старшим редактором Variety Клейтоном Дэвисом. Страницы прогнозов отражают текущее положение в гонке и не отражают личные предпочтения какого-либо отдельного соперника. Как показывают другие формальные (и неформальные) опросы, конкурсы изменчивы и могут меняться в зависимости от шума и событий. Прогнозы обновляются каждый четверг.

Посетите страницы прогнозов для соответствующих церемоний по ссылкам ниже:

ОСКАР | ЭММИС | ГРЭММИ | ТОНИС

ОБНОВЛЕНО: 20 апреля 2023 г.

Еженедельный комментарий:

Голосование за номинацию на премию «Эмми» проходит с 15 по 26 июня. Номинанты Primetime Emmy будут объявлены 12 июля. Заходите каждый четверг, чтобы быть в курсе последних обновлений. Вся информация предварительная и может быть изменена.

*** = ПРЕДСКАЗАННЫЙ ПОБЕДИТЕЛЬ

 • Драматический сериал

  Изображение предоставлено: фото: Прашант Гупта / FX Netwo

  « Андор » (Disney+)
  « Лучше звоните Солу » (AMC)
  « Корона » (Netflix)
  « Последний из нас » (HBO)
  « Старик» FX)
  « Преемственность » (HBO) ***
  « Белый лотос » (HBO)
  « Yellowjackets » (Showtime)

  Страница категории Emmy с рейтингом>>>

 • Комедийный сериал

  Кредит изображения: ABC

  « Начальная школа Эббота » (ABC) ***
  « Барри » (HBO)
  « Медведь » (FX)
  « Удивительная миссис Мейзел (Prime Video)
  « Только убийства в здании » (Hulu)
  « Poker Face » (Павлин)
  « Уменьшение » (Apple TV+)
  « Ted Lasso TV4» (9035 TV4)

  Страница категории Emmy с рейтингом>>>

 • Лимитированная серия или серия антологии

  « Beef » (Netflix)
  « Black Bird » (Apple TV+)
  « Дамер — Монстр: История Джеффри Дамера ” (Netflix)
  Дейзи Джонс и шестерка ” (Prime Video)
  Флейшман в беде ” (FX)
  Любовь и смерть ” (HBO) 9

  Страница категории Emmy с рейтингом>>>

 • Телефильм

  Изображение предоставлено: Battle Row Group Inc

  « Горное Волшебное Рождество Долли Партон » (NBC)
  « Огненный остров » (Hulu)
  « Prey » (Hulu)
  « Реальность » (HBO)
  « Weird: The Al Yankovic Story » (канал Roku) 12 3 9 03213 9000 *

  Страница категории Emmy с рейтингом>>>

 • Ведущий актер (драма)

  Изображение предоставлено: Des Willie / Lucasfilm Ltd.

  Джефф Бриджес ***
  «Старик» (FX)
  Брайан Кокс
  «Наследие» 3 59090 90 (HBO) 393 «Андор» (Дисней+)
  Боб Оденкирк
  «Лучше звоните Солу» (AMC)
  Педро Паскаль
  «Последний из нас» (HBO)
  Джереми Стронг
  «Наследие» (HBO)

  Страница категории Emmy с рейтингом>>>

 • Ведущий актер (комедия)

  Кредит изображения: Хулу

  Билл Хейдер
  «Барри» (HBO)
  Стив Мартин
  «Только убийства в здании» (Hulu)
  Мартин Шорт
  «Только убийства в здании» (Hulu)

  Страница категории Emmy с рейтингом>>>

 • Ведущий актер (Ограниченный/телевизионный фильм)

  Изображение предоставлено: NETFLIX

  Тэрон Эгертон
  «Черная птица» (Apple TV+)
  Эван Питерс ***
  «Монстр» (Netfli Dahmer Story)
  Джесси Племонс
  «Любовь и смерть» (HBO)
  Дэниел Рэдклифф
  «Странно: история Эла Янковича» (канал Roku)
  Майкл Шеннон
  «Джордж и Тэмми» (Showtime)


  Стивен3 Юн Говядина» (Netflix)

  Страница категории Emmy с рейтингом>>>

 • Приглашенный актер (драма)

  Изображение предоставлено Грегом Льюисом/AMC/Sony Pictures Television

  . Мюррей Бартлетт
  «Последние из нас» (HBO)
  Брайан Крэнстон
  «Лучше звоните Солу» (AMC)
  Джеймс Кромвель
  «Наследие» (HBO)
  Ариан Моайед 3 «Success» 3 93 Ник Офферман ***
  54 «Андор» (Дисней+)

  Страница категории Emmy с рейтингом>>> скоро будет

 • Приглашенный актер (комедия)

  Эдриан Броуди
  «Покерфейс» (Павлин)
  Натан Лейн
  «Только убийства в здании» (Hulu)
  Стив Мартин и Мартин Шорт
  «Субботним вечером в прямом эфире» (NBC)
  Дж. Ледом Олдом Олсли О 9035
  Abbott Elementary (ABC)
  Педро Паскаль ***
  «Saturday Night Live» (NBC)
  Оливер Платт
  «Медведь» (FX)

  Страница категории Emmy с рейтингом>>> скоро будет

 • Ведущая актриса (драма)

  Кредит изображения: HBO

  Шэрон Хорган
  «Плохие сестры» (Apple TV+)
  Мелани Лински
  «Желтые жакеты» (Showtime)
  Хелен Миррен
  «1923» (Paramount+)
  3093 Б Рамелла 903 54 «Последний из нас» ( ГБО)
  Сара Снук ***
  «Наследие» (HBO)
  Имельда Стонтон (Netff Staunton) 9000lix
  90 90 05

  Страница категории Emmy с рейтингом>>>

 • Ведущая актриса (комедия)

  Кредит изображения: Хулу

  Рэйчел Броснахэн
  «Удивительная миссис Мейзел» (Prime Video)
  Кинта Брансон ***
  «Эбботт Элементарная» (ABC)
  Бриджит Эверетт
  «Кто-то где-то» (HBO)
  Эль Фаннинг

 • 3 «Великая»
  (Hulu)
  «Покер Лицо» (Павлин)
  Дженна Ортега
  «Среда» (Netflix)

  Страница категории Emmy с рейтингом>>>

 • Ведущая актриса (ограниченный выпуск/телефильм)

  Кредит изображения: ХУЛУ

  Джессика Честейн
  «Джордж и Тэмми» (Showtime)
  Кэтрин Хан
  «Tiny Beautiful Things» (Hulu)
  Райли Кио
  «Дейзи Джонс и шестерка» (Prime Video) 903 Olsen 903 903 903 ***
  «Любовь и смерть» (HBO)
  Рэйчел Вайс
  «Звенящие мертвецы» (Prime Video)
  4 Beefong 3 Ali W (Нетфликс)

  Страница категории Emmy с рейтингом>>>

 • Приглашенная актриса (драма)

  Изображение предоставлено: Лиан Хенчер/HBO

  Бетси Брандт
  «Лучше звоните Солу» (AMC)
  Черри Джонс
  «Наследие» (HBO)
  Мелани Лински
  «Последний из нас» (HBO)
  54 30303 Элла Пурне жакеты» ( Showtime)
  Фиона Шоу
  «Андор» (Disney+)
  Гарриет Уолтер ***
  «Наследие» (HBO)

  Страница категории Emmy с рейтингом>>> скоро будет

 • Приглашенная актриса (комедия)

  Изображение предоставлено: Павлин

  Кинта Брансон
  «Субботним вечером в прямом эфире» (NBC)
  Тараджи П. Хенсон *** «Bbottary» (9ABCtary)0393 Черри Джонс
  «Poker Face» (Павлин)
  Джудит Лайт
  «Poker Face» (Павлин)
  Ширли Маклейн
  «Only Murders in the Building» (Hulu) 5h Niles 93  393 «Тед Лассо» (Apple TV+)

  Страница категории Emmy с рейтингом>>> скоро будет

 • Актер второго плана (драма)

  Кредит изображения: Нетфликс

  Киран Калкин ***
  «Наследие» (HBO)
  Джанкарло Эспозито
  9035 Saul 3 Джон Литгоу
  «Старик» (FX )
  Мэтью Макфадьен
  «Наследие» (HBO)
  Джонатан Прайс
  «Корона» (Netflix)
  Алан Рак
  «Наследие» (HBO)
  «Наследие» (HBO)
  Мэтт Смит
  «Дом Дракона» (HBO)

  Страница категории Emmy с рейтингом>>> скоро будет

 • Актер второго плана (комедия)

  Кредит изображения: HBO

  Энтони Кэрриган
  «Барри» (HBO)
  Харрисон Форд ***
  «Сокращение» (Appsteinle TV+) 3 Бретт 3 0393 «Тед Лассо» (Apple TV+)
  Брайан Тайри Генри
  «Атланта» (FX)
  Эбон Мосс-Бахрах
  «Медведь» (FX)
  Тони Шалуб
  «Удивительная миссис Мейселлер Тай» (Prime Video) 9033 Уильямс Джеймс
  Abbott Elementary (ABC)
  Bowen Yang
  Saturday Night Live (NBC)

  Страница категории Emmy с рейтингом>>>

 • Актер второго плана (Ограниченный/телевизионный фильм)

  Кредит изображения: Хулу

  Мюррей Бартлетт
  «Добро пожаловать в Чиппендейлс» (Hulu)
  Донал Глисон
  «Пациент» (Hulu)
  Пол Уолтер Хаузер 2 *** 2
  «Черная птица» (Apple TV+)
  Ричард Дженкинс
  «Дамер — монстр: История Джеффри Дамера» (Netflix)
  Рэй Лиотта
  «Черная птица» (Apple TV+)
  Кристиан Слейтер
  «Флейшман в беде» (FX)

  Страница категории Emmy с рейтингом>>> скоро

 • Актриса второго плана (драма)

  Кредит изображения: HBO

  Кэрол Бернетт
  «Лучше звоните Солу» (AMC)
  Дженнифер Кулидж ***

  «Белый Лотос» (HBO)
  Элизабет Дебики
  «Корона» (Netflix)
  Меганн Фэйи
  «Белый лотос» (HBO)
  Обри Плаза
  «Белый лотос» (HBO)
  Рея Сихорн «CalBetC» 9039 )
  Кристина Риччи
  «Желтые жилеты» (Showtime)
  Дж. Смит-Камерон
  «Наследники» (HBO)

  Страница категории Emmy с рейтингом>>> скоро будет

 • Актриса второго плана (комедия)

  Кредит изображения: Apple TV+

  Алекс Борштейн
  «Удивительная миссис Мейзел» (Prime Video)
  Айо Эдебири
  «Медведь» (FX)
  Сара Голдберг
  «Барри» (HBO) 3 «Джейнель» Abot4 Element ари (ABC)
  Шерил Ли Ральф ***
  «Элементарная школа Abbott» (ABC)
  Hannah Waddingham
  «LASS
  939393»
  HANNAH WADDINGHAM
  939393
  93939393


  .0393 Лиза Энн Уолтер
  «Эббот Начальная школа» (ABC)
  Джессика Уильямс
  «Уменьшение» (Apple TV+)

  Страница категории Emmy с рейтингом>>> скоро

 • Актриса второго плана (Ограниченный/телефильм)

  Изображение предоставлено: BBC/FX Networks/Пари Дукович

  Оливия Колман
  «Большие надежды» (Hulu)
  Клэр Дэйнс
  «Флейшман в беде» (FX)
  Черри Джонс
  «Пять дней памяти» (Apple TV+)
  Ниси Нэш-Беттс ***
  «История Джеффри Дамера»
  Лили Рэйб
  «Любовь и смерть» (HBO)
  Мерритт Вевер
  «Маленькие красивые штучки» (Hulu)

  Страница категории Emmy с рейтингом>>> скоро

 • Анимационная программа

  Изображение предоставлено Netflix

  . « Большой рот » (Netflix)
  « Bob’s Burgers » (Fox)
  « Entergalactic » (Netflix)
  « The Simpsons » (Fox)
  « Central Parky»3

  Страница категории Emmy с рейтингом>>> скоро будет

 • Обсуждение серии

  Кредит изображения: Скотт Ковальчик/CBS через Getty Images

  « Джимми Киммел в прямом эфире! » (ABC)
  « Поздняя ночь с Сетом Мейерсом » (NBC)
  « Позднее шоу со Стивеном Колбертом » (CBS)
  « Проблема с Джоном Стюартом » (Apple TV+)

 • ***

  Страница категории Emmy с рейтингом>>> скоро будет

 • Эстрадный сериал по сценарию

  Кредит изображения: ГБО

  « A Black Lady Sketch Show » (HBO)
  « Last Week Tonight with John Oliver » (HBO) *** «Прямой эфир 5 Night» (4 Night ) НБК)

  Страница категории Emmy с рейтингом>>> скоро будет

 • Режиссура (Драма)

  « Лучше звоните Солу » (AMC)
  Питер Гулд, «Сол ушел»
  « Последний из нас ” (HBO)
  Питер Хоар, “Долго, долго”
  Старик ” (FX)
  Джон Уоттс, “Я”
  Преемственность ” (HBO) ***
  Марк Майлод, «Свадьба Коннора»
  « Белый лотос » (HBO)
  Майк Уайт, «Прибытие»
  « Желтые жакеты» » (Showtime, «39 Liz Garbus») 903 Желтые жакеты ”(Showtime)
  Карин Кусама, “TBA Эпизод 10”

  Страница категории Emmy с рейтингом>>> скоро будет

 • Режиссура (комедия)

  Кредит изображения: Мэтт Динерштейн/FX

  « Abbott Elementary » (ABC)
  Randall Einhorn, «Development Day»
  « Barry » (HBO) *** 9 Biller, TBA Эпизод 8 "
  " Медведь ”(FX)
  Кристофер Сторер, “Система”
  « Удивительная миссис Мейзел» (Prime Video)
  Эми Шерман-Палладино, «TBA Episode 9»
  « Poker Face » (Павлин)
  Райан Джонсон, «Рука мертвеца»
  « Уменьшение» (Apple TV+)
  Джеймс Понсольдт, «Подбрасывание монетки»
  « Тед Лассо » (Apple TV+)
  Мэтт Липси, «Подсолнухи»

  Страница категории Emmy с рейтингом>>> скоро будет

 • Режиссура (ограниченный выпуск/телефильм)

  Изображение предоставлено: Лейси Террелл/Prime Video

  « Черная птица » (Apple TV+)
  Майкл Р. Роскам, «Пилот»
  « Дамер — Монстр: история Джеффри Дамера » (Netflix)
  Пэрис Барклай, «Бог прощения, Бог мести»
  « Дейзи Джонс и шестеро »(Prime Video)
  Нзинга Стюарт, «Дорожка 8: похоже, мы сделали это»
  « Флейшман в беде »(FX)
  Валери Фэрис и Джонатан Дейтон, «Призовите своих свидетелей»
  « Любовь и смерть » (HBO)
  Лесли Линка Глэттер, «Эпизод TBA»
  « Странно: история Эла Янковича » (канал Roku)

  *** 9024 54
  Эрик Аппель

  Страница категории Emmy с рейтингом>>> скоро будет

 • Режиссура (эстрадный сериал)

  Изображение предоставлено: Lloyd Bishop/NBC/NBCU Photo Bank через Getty Images

  « Эскизное шоу черной леди» (HBO)
  Бриджит Стоукс, эпизод TBA
  « Сегодня вечером на прошлой неделе с Джоном Оливером» (HBO)
  Пол Пеннолино, «Психоделическая терапия»
  « Поздняя ночь с Сетом Мейерсом (NBC)
  Александр Дж. Вьетмайер, TBA Episode
  " Позднее шоу со Стивеном Колбертом" (CBS)
  Джим Хоскинсон, TBA Episode
  " Saturday Night Live " (NBC)
  Лиз Патрик, "Steve Martin и Мартин Шорт/Брэнди Карлайл»

  Страница категории Emmy с рейтингом>>> скоро будет

 • Письмо (Драма)

  Кредит изображения: Кредит: Натали Сири

  « Bad Sisters » (Apple TV+)
  «The Prick» Шэрон Хорган, Дэйв Финкель, Бретт Бэр
  « Better Call Saul » (AMC)
  «Saul Gone» Питера Гулда
  « The Last of Us » (HBO)
  «Долго, долго» Крейга Мазина
  « Наследие » (HBO) ***
  «Свадьба Коннора» Джесси Армстронга са
  " Белый лотос » (HBO)
  «Прибытие» Майка Уайта

  Страница категории Emmy с рейтингом>>> скоро будет

 • Письмо (комедия)

  Кредит изображения: FX

  « Abbott Elementary » (ABC) ***
  «День разработки» Quinta Brunson System
  « The Bear by Christopher » р
  " Poker Face » (Павлин)
  «Рука мертвеца» Райана Джонсона
  « Уменьшение » (Apple TV+)
  «Подбрасывание монеты» Билла Лоуренса, Джейсона Сигела, Бретта Голдштейна
  « Тед Лассо » (Apple TV+) )
  «ТВА Эпизод 34» Брендана Ханта, Джо Келли, Джейсона Судейкиса
  « Что мы делаем в тени » (FX)
  «Частная школа» Айо Эдебири, Шана Гохд

  Страница категории Emmy с рейтингом>>> скоро будет

 • Письмо (ограниченное издание/антология/телефильм)

  Изображение предоставлено: Коллекция Эверетта

  « Black Bird » (Apple TV+) ***
  «WhatsHerName» Денниса Лихейна, Стива Харриса
  « Дейзи Джонс и шестерка » (Prime Video)
  «Track 1: Come and Get It» Скотта Нейштадтера, Майкла Х. Вебера
  « Fleishman is in Trouble » (FX))
  «Summon Your Witness » Таффи Бродессер-Акнер
  « Любовь и смерть » (HBO)
  «Эпизод #1.1» Дэвида Э. Келли
  « Сантехники Белого дома » (HBO)
  «Эпизод TBA» Алекса Грегори, Питера Хайка
  « Weird: The Al Yankovic Story » (канал Roku)
  Сценарий фильма Эла Янковича, Эрика Аппеля

  Страница категории Emmy с рейтингом>>> скоро будет

 • Документальный фильм серии документальных фильмов

  Изображение предоставлено Филиппом Ле Телье/Paris Match через Getty Images

  . « 100-футовая волна» (HBO)
  « Проект 1619» (Netflix)
  « Гарри и Меган » (Netflix)
  « Последние кинозвезды» (CNN) 3 3 * **

  « США и Холокост » (PBS)

  Страница категории Emmy с рейтингом>>> скоро будет

 • Документальный или научно-популярный специальный выпуск

  Изображение предоставлено Институтом Сандэнс

  . « Call Me Miss Cleo » (HBO)
  « Judy Blume Forever » (Amazon Prime Video)
  « Katrina Babies » (HBO)
  « Pamela: A Love Story ” (Netflix)
  Кадр: Фильм Майкла Дж. Фокса ” (Apple TV+) ***

  Страница категории Emmy с рейтингом>>> скоро будет

 • Хостинг документальной серии или специальный выпуск

  Кредит изображения: CNN

  « Ева Лонгория: В поисках Мексики » (CNN)
  « Мой следующий гость с Дэвидом Леттерманом и Владимиром Зеленским » (Netflix)
  « Кто-нибудь накормите Фила » (Netflix)
  « Стэнли Туччи: В поисках Италии » (CNN) ***
  393 " Заместитель " ( Шоутайм)

  Страница категории Emmy с рейтингом>>> скоро будет

 • Игровое шоу

  Кредит изображения: Нетфликс

  « Пол — это лава » (Netflix)
  « Это торт? ” (Netflix)
  Давай заключим сделку ” (CBS)
  Опасность ” (ABC) ***

  0353 Цена правильная » (CBS )

  Страница категории Emmy с рейтингом>>> скоро будет

 • Телеколонки и архивы подкастов

  Изображение предоставлено Дэном Доперальски для Variety

  Awards Circuit TV Columns

  Awards Circuit Podcast (Телесезон) Архив

  • Премьера сериала запланирована на апрель 2023 года.

  Премия Эмми Категории прогнозов

  ДРАМАТИЧЕСКИЙ СЕРИАЛ | КОМЕДИЧЕСКИЙ СЕРИАЛ | ОГРАНИЧЕННАЯ ИЛИ АНТОЛОГИЧЕСКАЯ СЕРИЯ | ТВ ФИЛЬМ | ГЛАВНЫЙ АКТЕР (ДРАМА) | ГЛАВНЫЙ АКТЕР (КОМЕДИЯ) | ГЛАВНЫЙ АКТЕР (ОГРАНИЧЕННЫЙ ФИЛЬМ) | ГЛАВНАЯ АКТРИСА (ДРАМА) | ГЛАВНАЯ АКТРИСА (КОМЕДИЯ) | ГЛАВНАЯ АКТРИСА (ОГРАНИЧЕННЫЙ ФИЛЬМ) | АКТЕР ПОДДЕРЖКИ (ДРАМА) | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АКТЕР (КОМЕДИЯ) | АКТЕР ПОДДЕРЖКИ (ОГРАНИЧЕННЫЙ ФИЛЬМ) | АКТРИСА ПОДДЕРЖКИ (ДРАМА) | АКТРИСА ПОДДЕРЖКИ (КОМЕДИЯ) | АКТРИСА ПОДДЕРЖКИ (ОГРАНИЧЕННЫЙ ФИЛЬМ) | РАЗГОВОР СЕРИИ | СЦЕНАРИЙ РАЗНООБРАЗНЫЕ СЕРИИ | ИГРОВОЕ ШОУ | РЕЖИССЕРСКАЯ (ДРАМА, КОМЕДИЯ, ОГРАНИЧЕННЫЙ/ТВ ФИЛЬМ) | ПИСЬМО (ДРАМА, КОМЕДИЯ, ОГРАНИЧЕННЫЙ/ТВ ФИЛЬМ) | РАЗНООБРАЗНЫЕ ЭСКИЗЫ, СЕРИИ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ |

  Творческое искусство и другие категории Emmy

  ГАСТ, ЗАКАДЧИК, КРАТКАЯ ФОРМА | ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ | МУЗЫКА | АНИМИРОВАННЫЙ |

  О церемонии вручения премии «Эмми»

  Премия Primetime Emmy Awards, более известная как Эмми, присуждается Академией телевизионных искусств и наук (ATAS). С 1949 года награды присуждаются за выдающиеся достижения в американских телевизионных программах в прайм-тайм. Они разделены на три категории: премия Primetime Emmy Awards, премия Primetime Creative Arts Emmy Awards (присуждаются ремесленные достижения) и премия Primetime Engineering Emmy Awards (признается значительный инженерный и технологический вклад). Типичный период приемлемости - с 1 июня по 31 мая любого данного года. Телевизионная академия насчитывает более 25 000 членов, представляющих 30 профессиональных групп, включая исполнителей, режиссеров, продюсеров, арт-директоров, ремесленников и руководителей.

  Голосование за номинацию на премию «Эмми» проходит с 15 по 26 июня. Номинанты Primetime Emmy будут объявлены 12 июля. Заходите каждый четверг, чтобы быть в курсе последних обновлений. Вся информация предварительная и может быть изменена.

Для загрузки комментариев требуется JavaScript.

Самый популярный

 • Проблемы Джонатана Мейджорса усугубляются по мере того, как все больше предполагаемых жертв жестокого обращения сотрудничают с офисом окружного прокурора (ЭКСКЛЮЗИВ)

 • Фрэнк Оушен отказался от участия в Coachella Weekend 2

 • Новости BuzzFeed закрываются, компания увольняет 180 сотрудников

 • Африканское наследие Клеопатры в документальной драме Netflix вызвало бурю негодования в Египте

 • Вуди Харрельсон подтверждает откровение Мэтью МакКонахи, что они могут быть биологическими братьями, и призывает к тесту ДНК: «Я имею в виду, это безумие…

 • Джанель Джеймс об отказе раскрыть свой возраст, о надежде, что «Эббот Элементарная школа» не будет длиться вечно, и о том, почему ее не интересуют «Сексуальные…

 • Урегулирование дела о доминионе Руперта Мердока могло стоить ему 787,5 млн долларов, но это все равно победа фейковых новостей

 • Фредди Хаймор был брошен в «черную метлу», чтобы избежать встречи с телеведущим, который «не любил видеть гостей» до эфира…

 • «Доктор Кто» возвращается в 60-е в новом взгляде на Нкути Гатву, Милли Гибсон

 • Почему сет Фрэнка Оушена на Coachella оказался таким разочаровывающим беспорядком?

Подпишитесь на рассылку новостей Variety

Подписываясь, я соглашаюсь с Условиями использования и Политикой конфиденциальности.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *